Port Security

Port Security

Het is voor iedere gebruiker van de haven van IJmuiden van belang om op de hoogte te zijn van de veiligheidsprocedures in en rond de haven. Hier kunt u alle relevante informatie vinden met betrekking tot de veiligheid in en rond onze haven.

ISPS Code

De International Maritime Organisation (IMO) heeft in december 2002 de International Ship and Port Security Code (ISPS code) ingevoerd. Deze ISPS code is een internationale standaard om de veiligheid van zeeschepen en havenfaciliteiten te verbeteren. Als gevolg hiervan heeft het Europees Parlement in maart 2004 een verordening vastgesteld, waarin deze beveiliging van zeeschepen en havenfaciliteiten is geregeld. Op nationaal niveau zijn deze internationale veiligheidsmaatregelen voor havens geïmplementeerd in de Havenbeveiligingswet, die sinds augustus 2004 van kracht is.

De ISPS code is van toepassing voor:

  • schepen groter dan 499 GT die internationale wateren bevaren;
  • internationale passagiersschepen;
  • mobiele booreilanden; 
  • alle havenfaciliteiten waar bovenstaande vaartuigen worden afgehandeld.

De havenfaciliteiten waar schepen worden afgehandeld die onder de ISPS code vallen zijn afgesloten door middel van hekwerken en er vindt registratie plaats van een ieder die deze havenfaciliteit betreedt of verlaat.

De onderstaande havenfaciliteiten in de haven van IJmuiden voldoen aan de ISPS code:

  • Felison Terminal 1 aan het Zuiderbuitenkanaal (terminal voor cruiseschepen)
  • Felison Terminal 2 in de Vissershaven (terminal voor de ferry van DFDS Seaways naar Newcastle)
  • Felison Terminal 3 in de IJmondhaven (terminal voor ferry en cruisevaart)
  • Vissershaven - Trawlerkade/Leonarduskade
  • Haringhaven - Kotterkade, Loggerkade en Westerduinweg (kade voor offshore)
  • IJmondhaven – Monnickendamkade en Volendamkade
Deze havenfaciliteiten zijn niet vrij toegankelijk. Toegang kan worden verkregen via de agent van de afgemeerde schepen of via de havendienst. (zie aanmeldprocedure)

De verschillende terminals van Zeehaven IJmuiden NV beschikken over een goedgekeurde PFSP en een aangewezen PFSO. Deze functie wordt binnen Zeehaven IJmuiden NV vervult door de havenmeester van het havenbedrijf. Hij is het aanspreekpunt voor alle vragen rondom de ISPS code en de toegang en veiligheid van bovengenoemde havenfaciliteiten.