Introductie

Welkom in de zeehavens van IJmuiden. Een dynamische haven aan de Noordzee bij de monding van het Noordzeekanaal.
De nautische bereikbaarheid van de havenbekkens is uitstekend en er zijn geen belemmeringen in welke vorm dan ook. Een open zeehaven met een reputatie op het gebied van op- en overslag van verse en diepgevroren vis, offshore, ferry- en cruisevaart en assemblage en bouw van offshore windmolenparken.

Zeehaven IJmuiden NV is de private beheerder, ontwikkelaar en eigenaar van de havens van IJmuiden.

IJmuiden dankt haar opkomst en bloei aan de aanleg van het Noordzeekanaal dat in 1876 gereed is gekomen. Tussen Rotterdam en Den Helder bestond voor die tijd geen enkel alternatief om vanuit zee het land binnen te varen en Amsterdam te bereiken.
Aanvankelijk werd de monding van het Noordzeekanaal alleen gebruikt als vluchthaven voor de vissersschepen op de Noordzee. De aanvoer van verse vis door vissersschepen trok handelaren naar IJmuiden.
Een opwaartse spiraal trad in werking, want de aanwezigheid van handelaren leidde er toe dat er meer visserijactiviteiten werden aangetrokken. Steeds meer handelaren en rederijen vestigden zich in IJmuiden.

Op 10 april 1989 is het Staatsvissershavenbedrijf geprivatiseerd door de oprichting van Zeehaven IJmuiden NV waarin alle activa en activiteiten van het ‘oude’ Staatsvissershavenbedrijf zijn ondergebracht.
De constructie van een private havenbeheerder met participatie van gevestigde bedrijven en overheden is uniek in Nederland. Hierdoor zijn ondernemerskracht en ondernemerszin verenigd in de havens van IJmuiden.
Zeehaven IJmuiden NV heeft een eigen verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van de havens in IJmuiden. De unieke positie van deze private havenbeheerder krijgt vorm door een scherp oog te hebben voor de marktontwikkelingen in de sectoren die actief zijn in de haven. Door constante investeringen heeft de haven haar concurrentiepositie weten te versterken en is een solide basis gelegd voor verdere ontwikkeling van havens in de komende jaren.

 
vlaggen Zeehaven IJmuiden NV